Maak je keuze

Op zoek naar een veelzijdige accountant met relevante ervaring?

Neem vrijblijvend contact op en bel 0314-369111

Waarom audit door Stolwijk Kelderman?

 • Ervaring bij en kennis van not for profit organisaties

  Wij bieden vanuit onze jarenlange ervaring een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en (pre)controletraject aan voor gemeenten en andere organisaties in het publieke domein

 • Heldere focus op risicobeheersing

  Wij richten onze auditwerkzaamheden in, passend bij jouw behoefte rondom risicobeheersing

 • Breed team van adviseurs en specialisten

  Wij kunnen jouw organisatie onder meer bijstaan bij herstructurering, organisatievernieuwing en verbetering van processen

Onze specialist(en)

Accountantscontrole voor not for profit organisaties

Wij bieden een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en (pre)controletraject aan voor organisaties in het publieke domein, zoals gemeenten, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en geprivatiseerde overheidsorganisaties. Een betaalbare, fullservice dienstverlening, gebaseerd op jarenlange ervaring en deskundigheid. Onze accountants werken samen in een waardevol netwerk van specialisten op het gebied van:

Daarnaast heb je als not for profit organisatie zonder meer baat bij onze, zo mogelijk digitaal ingerichte, werkprocessen. Deze zijn efficiënt van aard, waardoor wij meer tijd overhouden voor persoonlijk contact en snelle interactie.

Waarom samenwerken met Stolwijk Kelderman?

 • team van specialisten met specifieke ervaring bij gemeenten en andere organisaties in het publieke domein
 • doordachte voorbereiding op controle jaarrekening (pre-audit)
 • transparantie over vorm en inhoud van audit vanuit behoefte risicobeheersing
 • wij helpen jou om jouw processen op orde te krijgen
 • binnen ons netwerk kunnen wij jou adviseren over vernieuwing in organisatie en cultuur
 • actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving
 • duidelijkheid vooraf over (de kosten van) onze dienstverlening

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) stelt eisen aan accountantskantoren om de kwaliteit van de accountantscontrole te waarborgen. Accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten, moeten een vergunning hebben en vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Stolwijk Kelderman heeft deze vergunning.

Zeggen wat je ziet

Kies je ervoor om jouw controle opdracht bij ons onder te brengen, dan mag jij je ervan verzekerd voelen dat je te maken krijgt met professionals die zich kwetsbaar durven op te stellen. Dat betekent voor ons voornamelijk dat wij niet terughoudend zijn als het gaat om benoemen van risico’s en mogelijke pijnpunten. Wij werken niet per se een checklist af. Maar stellen juist open vragen en brengen actuele, voor jouw organisatie specifieke, risico’s in kaart. Jij ervaart hierdoor dat wij betrokken zijn bij jouw sector en jouw organisatie en dat strategische en operationele zaken op de juiste kritische wijze bespreekbaar gemaakt worden. Dit zorgt voor de groei van het lerend vermogen binnen jouw en onze organisatie. En uiteindelijk voor controle over jouw beleid.

Wil je meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van accountantscontrole. Je treft de gegevens hiernaast.