Maak je keuze

Wil je ons wijzen op een maatschappelijk thema, waar wij onze bijdrage aan kunnen leveren?

Neem vrijblijvend contact op en bel 0314-369111

Hoe gaat Stolwijk Kelderman om met integriteit en regelgeving?

  • Initiëren en stimuleren

    Regelgeving mag vernieuwing niet in de weg staan. Waar regelgeving knelt maken wij dit transparant bespreekbaar

  • Betrokkenheid

    Wij werken met betrokken mensen die eigen verantwoordelijkheid durven nemen en aanspreekbaar zijn op hun keuzes

  • Faciliteren

    Stolwijk Kelderman ondersteunt in het maatschappelijk domein initiatieven gericht op innovatie in de ruimste zin

Stolwijk Kelderman staat voor initiëren en stimuleren

Stolwijk Kelderman is actief in een marktsegment waar regelgeving centraal staat. Genoemd worden het voldoen aan de vergunningsvereisten van de AFM, de beroepsregels van de NBA, toezicht van het SRA, eisen met betrekking tot het kunnen bieden van horizontaal toezicht. Onze werkzaamheden zijn omgeven met voorwaarden, geboden en verboden.

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De regelgeving loopt per definitie achter, is behoudend, is gericht op hetgeen bekend is, speelt niet in op wat er nog niet is (kan feitelijk ook niet) en er wel aankomt. Regels belemmeren, als we er rigide mee omgaan, vernieuwing!

Wanneer een organisatie zich wil ontwikkelen, zal het moeten het inspelen op wat er gaat komen. Een omgeving die initieert en stimuleert is hierbij van essentieel belang. Een omgeving waar de zaken die er toe doen centraal staan, waar de durf is transparant om te gaan met regelgeving. Daar waar de regelgeving knelt, wordt dit bespreekbaar gemaakt. Regels in het algemeen belang zelfs “gemotiveerd” te negeren.

Betrokkenheid

In deze werkelijkheid hebben we mensen nodig die lef hebben, die de gebaande paden durven te verlaten. Mensen die hiertoe initiatieven durven nemen, die hun nek durven uit te steken. Deze problematiek speelt maatschappijbreed, echter bij uitstek ook in het maatschappelijk domein. Daar waar veranderingen veelal als bedreigingen worden gezien, waar mensen worden afgerekend op het voldoen aan regelgeving en procedures, waar incidenten worden uitvergroot. Regels gaan voelen als een veilig kader en blokkeren vernieuwing.

In het maatschappelijk domein zijn mensen nodig, die betrokken zijn bij wat ze doen, die een stuk eigen verantwoordelijkheid durven nemen, die aanspreekbaar zijn op de keuzes die door hen worden gemaakt.

Faciliteren

Stolwijk Kelderman ondersteunt in het maatschappelijk domein initiatieven gericht op innovatie in de zorg, welzijn en het onderwijs in de ruimste zin. Wij treden niet op de voorgrond, maar willen initiatieven faciliteren met onze kennis en beschikbaarheid, maar ook kritisch meedenken en stimuleren. Op deze wijze ondersteunen wij bijvoorbeeld initiatieven zoals Bind!, EPK (Energie Prestatie Keuring) en gered gereedschap.